Kvalita Precíznosť Bezpečnosť
elektroinštalácie, outsourcing údržby a prevádzky elektro,
dozorovanie a riadenie stavieb a poradenská činnosť

Referencie Slotraco s.r.o.

SEPS a. s.
Slovenský elektroenergetický dispečing - Žilina realizované v rokoch 2004/2005...
Laser Megajoule CEA, Le Barp, FR
Kompletná elektroinštalácia, testing realizované vo Francúzku v roku 2008....

Dokumenty na stiahnutie

Kariéra
Súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR s plnením info povinosti
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti
Osobný dotazník
Zoznam potrebného náradia
Potrebné náradie
Potrebné náradie mechanika
Ochrana osobných údajov GDPR
Informačná povinnosť prevádzkovateľa SLOTRACO
Interná smernica GDPR SLOTRACO
STC SLOTRACO, s.r.o., Kolonáda 944, 972 01 BOJNICE, Slovenská Republika
Created by WebCreative.info © 2010 - 2024 All rights reserved.